Kellox

WooCommerce nettbutikk med over 1 million produkter til lands og til vanns

Kellox er Norges største importør av MC og MC-utstyr – og en ledende aktør innen båter og påhengsmotorer. Selskapet ble grunnlagt i 1950 og er en av Norges eldste og mest anerkjente importører av motoriserte produkter til lands og til vanns.

Kellox har et stort antall komponenter i sortimentet – nærmere 1,2 millioner produkter. Sannsynlig finnes det ikke noen WooCommerce løsninger med en så stor database på verdensbasis. Kellox har et stort forhandlerapparat som er helt avhengig av en komplett oversikt over produktene. Dermed er løsningen utformet for å håndtere forhandlere, samtidig som den er klargjort for å gi god informasjon til vanlige forbrukere.

laptop som viser kellox.no

For kunne holde såpass mange produkter oppdatert med informasjon og bilder og for å markedsføre og selge produktene gjennom ulike distribusjonskanaler, har Kellox valgt å bruke PIM som løsning (Product information management). Dette er en løsning som gjør det langt enklere å holde styr på de forskjellige produktene.

Produktene foretar en runddans som ser slik ut: ERP-systemet er knyttet til en Webservice løsning. Denne snakker med WooCommerce, som igjen snakker med PIM. Til slutt havner oppdatert informasjon tilbake i WooCommerce.

Løsningen Maksimer har utviklet for Kellox er i svært stor grad skreddersydd. Det har gitt oss et helt annet nivå av kontroll, spesielt siden mange parter er involvert for å få løsningen til å fungere skikkelig. Vi har jobbet som et team og Kellox har vært dypt involvert i hele prosessen. Dette har vært avgjørende på grunn av størrelsen og kompleksiteten i prosjektet, og har sørget for mye høyere kvalitet på gjennomføringen.

portrett av jostein nyquist

Jostein Nyquist

Leder for e-commerce manager teamet vårt

Skal vi ta en prat?

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat om hvordan vi kan hjelpe din bedrift med WooCommerce.

+ 47 55 91 31 35
post@maksimer.no